Skład osobowy

Zarząd Oddziału
1. Krzyżanowski Tadeusz - prezes Oddziału
2. Kozłowski Włodzimierz - wiceprezes
3. Witkowski Zdzisław - wiceprezes
4. Klemenski Roman - wiceprezes
5. Cieślik Lucyna - sekretarz
6. Jankowiak Kazimierz - skarbnik
7. Garsztka Maria - członek zarządu
8. Kunc Robert - członek zarządu
9. Kozłowski Adam - członek zarządu
10. Krzyżanowska -Adamska Agnieszka - członek zarządu
11. Olejnik Remigiusz - członek zarządu
12. Pawlak Barbara - członek zarządu
Komisja Rewizyjna
1. Jędrzejczak Monika - prezes
2. Szura Hanna - wiceprezes 
3. Zielonka Barbara - sekretarz 
Sąd Koleżeński
1. Adamczak Kazimierz - prezes
2. Cichońska -Kozłowska Ludwika - wiceprezes 
3. Pluta Maria - sekretarz 
4. Piotrowiak Ewa - członek
5. Rybarczyk Agata - członek