Zostań członkiem PTTK Kościan!

 

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Podczas wizyty w oddziale, przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. Ponadto dobrze jest, jeśli przygotujesz sobie dane do wypełnienia deklaracji.

Składka członkowska wynosi:

 • normalna: 65 zł
 • ulgowa: 40 zł
 • ulgowa młodzieżowa 30 zł

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • rodzice lub opiekunowie prawi osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie ( składka rodzinna )
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.
 • kombatanci,inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów.
 • bezrobotni
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnienia do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (w wysokości 6 zł). Obecnie wpisowe wynosi:

 • 20 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 10 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową 
 • 8 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Koszt duplikatu  legitymacji PTTK wynosi 6 zł.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.

szczegółowe informacje dotyczące wstąpenia do PTTK i zasad opłacania składek członkowskich znajdują się na stronie głownej PTTK: www.pttk.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała ZG PTTK Składki.pdf)Uchwała ZG PTTK Składki.pdf164 kB2021-01-10 18:17