Historia Oddziału PTTK w Kościanie

Rys historyczny

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze powstało w grudniu 1950 roku z połączenia przedwojennych organizacji Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. PTTK na terenie miasta Kościana rozpoczęło działalność w 1953 roku. Przy pomocy byłego Okręgu PTTK w Poznaniu powołano Oddział PTTK, który w latach 1953-55 posiadał jedno koło terenowe.

Czytaj więcej...

Henryk Tumidajski

Tumiadajski     Henryk Tumidajski urodził się 3 lipca 1926 roku w Poznaniu. Jego ojciec miał na imię Wacław, matka - Agnieszka. Ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magistra biologii oraz na Uniwersytecie Wrocławskim - jako magister geografii i geomorfologii. ponadto odbył podyplomowe studia w Piotrkowie Trybunalskim. Działalność społeczną rozpoczął wraz z podjęciem pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w roku 1948. Pełnił funkcje prezesa ogniska ZNP, wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie, był prelegentem TWP.

    Całe życie uprawiał turystykę kwalifikowaną. Do PTTK wstąpił 1 lutego 1952 r. w Poznaniu - numer jego legitymacji 738010. W 1953 r. jako działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego doprowadził do stworzenia oddziału PTTK w Kościanie. Przez dłuższy czas pełnił w nim funkcję przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej. W 1956 r. utworzył SKKT, a następnie SKKT PTTK przy LO w Kościanie i w latach 1956 - 1984 był jego opiekunem. W latach 1958 - 1964 był prezesem, w latach 1964 - 1968 wiceprezesem Oddziału PTTK w Kościanie, a od 1969 r. do roku 2000 był członkiem zarządu tego oddziału. W latach 1968 - 1970 był członkiem Okręgowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Poznaniu. W roku 1975 objął funkcję przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Lesznie, a w latach 1977 - 1984 był jej wiceprzewodniczącym.

Czytaj więcej...

Mieczysław Wierzejewski

Mieczysław Wierzejewski


Kolega Mieczysław Wierzejewski całe swoje życie poświęcił Rodzinie, swojej pracy zawodowej i działalności w Polskim Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym, do którego należał od 1964 roku. Był jednym z najaktywniejszych członków kościańskiego Oddziału PTTK. Przez ponad dwadzieścia lat prowadził wypożyczalnię sprzętu turystycznego – było to jego oczko w głowie.

Był doświadczonym znakarzem – przez wiele lat z prawdziwą pasją i poświęceniem zajmował się odnawianiem znakowanego kolorem zielonym szlaku mickiewiczowskiego. Było to Jego ostatnie zadanie, wzorowo wykonane, latem 2006 roku. W ostatnich latach powierzono mu prace nad odtworzeniem szlaków turystycznych na terenie powiatu leszczyńskiego.

Czytaj więcej...

Wypożyczalnia sprzętu turystycznego

Wypożyczalnia sprzętu turystycznego powstała w 1958 roku przy Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie z inicjatywy kol. Henryka Tumidajskiego. W pierwszym roku działalności zakupiono z funduszy komitetu rodzicielskiego i składek członkowskich jeden kajak, 6 namiotów i 6 plecaków. Póśniej co roku uzupełniano sprzęt m. in. zakupiono dalsze namioty, plecaki, materace, śpiwory. Licealna wypożyczalnia służyła także członkom Oddziału PTTK w Kościanie do czerwca roku 1969, w którym utworzono wypożyczalnię sprzętu turystycznego przy Oddziale PTTK w Kościanie.

Czytaj więcej...

Stacje turystyczne

Początki stacji turystycznych na Ziemi Kościańskiej sięgają jeszcze lat pięćdziesiątych. Jako pierwszą z nich uruchomiono nielęgowski „Paryż”. Stacja ta powstała w 1956 r., a jej pomysłodawcą i założycielem był prof. Henryk Tumidajski, nauczyciel geografii z kościańskiego liceum. Kiedy po 1957 r. władze odebrały lokal i prawo działania oddziałowi PTTK w Kościanie, jedynie w Liceum Ogólnokształcącym istniało założone przez H. Tumidajskiego Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. To był właściwie początek popularności stacji turystycznych. Budynki adaptowane na bazy noclegowe należały do oświaty, która nieczynne już wiejskie szkoły przekazywała PTTK. W latach sześćdziesiątych zaczęły powstawać kolejne stacje np. we Wławiu, Zglińcu. W projektach było też stworzenie stacji w Kotuszu. Jako ostatnia, w 1968 r., powstała stacja w Janowej Górze pod śnieżnikiem.

Czytaj więcej...

Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Kościanie

Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Kościanie powstało w dniu 30 kwietnia 1977 roku z inicjatywy ówczesnego Prezesa Oddziału PTTK kol. Włodzimierza Kozłowskiego i kol. Stanisława Kaczora – pierwszego Prezesa Koła Przewodników w Kościanie. Koło powstało po zakończeniu kursu przewodników w Kościanie i zrzeszało 30 przewodników terenowych z uprawnieniami na Województwo Leszczyńskie, Szlak Piastowski, Kotlinę Kłodzką i Jeleniogórską.

Czytaj więcej...

Szkolenia Kadry PTTK

Czytaj więcej...