Sprawozdania z Działalności Oddziału PTTK w Kościanie

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK w Kościanie w 2007 roku

 

 Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie działał w składzie wybranym na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 19 stycznia 2005 r. Funkcje i zadania przydzielone poszczególnym członkom Zarządu nie uległy zmianie.

W roku 2007 odbyło się 11 zebrań zarządu, wszystkie były prawomocne, podejmowano uchwały, których celem było sprawne funkcjonowanie oddziału. We wszystkich zebraniach uczestniczył przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz Prezes Sądu Koleżeńskiego.

Czytaj więcej...

 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK w Kościanie w 2006 roku

Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie działał w składzie wybranym na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 19 stycznia 2005 r. Funkcje i zadania przydzielone poszczególnym członkom Zarządu nie uległy zmianie.

W roku 2006 odbyło się 11 zebrań zarządu, wszystkie były prawomocne, podejmowano uchwały, których celem było sprawne funkcjonowanie oddziału. We wszystkich zebraniach uczestniczył przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz Prezes Sądu Koleżeńskiego.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK w Kościanie w 2005 roku

Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie działał w składzie wybranym na Walnym Zjeśdzie Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 19 stycznia 2005 r. Funkcję Prezesa pełni kol. Tadeusz Krzyżanowski, a wiceprezesów koledzy: Włodzimierz Kozłowski, Leszek Michalczak i Zdzisław Witkowski. Zarząd składa się z 11 członków, Komisja Rewizyjna działa w składzie trzyosobowym, Sąd Koleżeński w składzie pięcioosobowym. W roku 2005 odbyło się 11 zebrań Zarządu Oddziału. W zebraniach Zarządu uczestniczy Prezes Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Mieczysław Wierzejewski oraz Prezes Sądu Koleżeńskiego kol. Janusz Lorych.

Czytaj więcej...