Skład osobowy

Zarząd Oddziału
1. Krzyżanowski Tadeusz - Prezes Oddziału
2. Kozłowski Włodzimierz - Wiceprezes
3. Klemenski Roman - Skarbnik
4. Cieślik Lucyna - Sekretarz
5. Pawlak Barbara - Członek Zarządu
6. Maliczak Grzegorz - Członek Zarządu
7. Olejnik Remigiusz - Członek Zarządu
8. Krzyżanowska-Adamska Agnieszka - Członek Zarządu
9. Kostańska Beata - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
1. Kunc Robert - Prezes
2. Rubarczyk Agata - Członek
3.

Piotrowiak Ewa

- Członek