Rajd Rowerowy "NIE SPIESZ SIĘ - JA NA CIEBIE CZEKAM"

10.05.2008 r. Kościan

Organizatorzy:

 

 • Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym "STOP ŚMIERCI" w Kościanie
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie
 • Tygodnik Regionalny - "Gazeta Kościańska"
 • Portal Internetowy "Bezpieczna Droga"

Cele Rajdu:

 • poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych powiatu kościańskiego,
 • popularyzacja turystyki rowerowej jako jednej z form czynnego wypoczynku,
 • popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze,
 • popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy.

Miejsce mety Rajdu:

Boisko szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, ul. Wielichowska 43A, meta czynna od godz. 10.30

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy kierować pod adresem:

Oddział PTTK w Kościanie, Wały Żegockiego 2, 64-000 Kościan,
adres elektroniczny:

lub

Zespół Szkół nr 4 w Kościanie, ul. 27 Stycznia 1, 64-000 Kościan, tel. 0-65 512 28 55,
adres elektroniczny:

w nieprzekraczalnym terminie do 8.05.2008 r.

 

Organizatorzy zapewniają:

 • okolicznościową smycz,
 • odcisk okolicznościowej pieczęci,
 • potwierdzenie punktów na odznakę KOT,
 • tradycyjną grochówkę i bigos,
 • nagrody dla zwycięzców konkursów,
 • dużo wrażeń i świeżego powietrza.

Uczestnicy mają obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Karty Turysty i regulaminu Rajdu,
 • poruszać się rowerem wyposażonym zgodnie z Kodeksem Drogowym,
 • posiadać dowód tożsamości,
 • ubezpieczyć się we własnym zakresie na czas trwania Rajdu,
 • przestrzegać przepisów ruchu drogowego,

Program Rajdu:

Rajd ma charakter gwiaździsty. Uczestnicy zjeżdżają się na metę rajdu z trasy zaproponowanej przez organizatora lub własnej.

Godz. 10.30 Przyjmowanie uczestników.

Godz. 11.00 Rozpoczęcie konkursów sprawnościowych

 1. kolarski tor przeszkód

 2. rzut lotką

 3. "przenoszenie ciężarów"

Godz. 11.30 Pokaz udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Godz. 12.00 Konkurs krajoznawczy.

Godz. 13.00 Podsumowanie konkursów, wręczenie nagród.

Godz. 13.30 Przejazd zbiorowy uczestników na Rynek ulicami Kościana - zakończenie Rajdu.

 

Regulamin konkursów:

Konkursy sprawnościowe mają charakter indywidualny.

W kolarskim torze przeszkód klasyfikacja będzie prowadzona w sześciu kategoriach:

 1. dziewczęta wiek do 13 lat,
 2. chłopcy wiek do 13 lat,
 3. dziewczęta od 14 do 16 lat,
 4. chłopcy od 14 do 16 lat,
 5. kobiety powyżej 16 lat,
 6. mężczyźni powyżej 16 lat.

W rzucie lotką klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch kategoriach - dziewczęta, chłopcy.

W konkursie "przenoszenia ciężarów" wszyscy uczestnicy rywalizować będą w jednej kategorii.

Konkurs krajoznawczy ma charakter indywidualny. Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące obiektów krajoznawczych ziemi kościańskiej, przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Trasy Rajdu:

1. Kościan, start godz.8.30 Dworzec PKP

Kościan - Kurza Góra - Racot - Gryżyna - ruiny kościoła św. Marcina - zapora czołowa "Wonieść" - Nielęgowo - Nacław - Kościan, 22 km.

2. Dowolna, zgłoszona organizatorom.

 

Postanowienia końcowe:

1. Młodzież do lat 18 może wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

2. Organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i na odwrót.

3. Impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.